Παροχές

Απασχόληση: ΑΣΕΠ ΟΑΕΔ

Για το συγγενικό πρόσωπο του ασθενούς. Οενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1. Αίτηση (του συγγενικού προσώπου) στον ΟΑΕΔ 2. Γνωμάτευση του ασθενή 3. Φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωμένη

Εκπαίδευση: Εισαγωγή σε ΑΕΙ / ΤΕΙ

Το ποσοστό εισαγωγής για τους υποψηφίους είναι 3% σε κάθε τμήμα και κριτήριο εισαγωγής είναι η βαθμολογία του απολυτηρίου Λυκείου. Ο ασθενής θα πρέπει να περάσει από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή

Εκπαίδευση: Νόμος 2817

H εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται δωρεάν από το κράτος σε δημόσια σχολεία” (Αρ. 1, παρ. 8). Το κράτος δηλαδή αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τα άτομα

Επιδόματα: ΑμΕΑ φοιτητές

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ και ΤΕΙ Το επίδομα χορηγείται μόνο σε μη εργαζόμενους φοιτητές και όχι σε εργαζόμενους φοιτητές. Το επίδομα είναι 15.000 χιλιάδες δρχ. (44,02 €) το μήνα

Επιδόματα: Παραπληγίας

Επίδομα Παραπληγίας – Τετραπληγίας Το εξωϊδρυματικό επίδομα, που αντιστοιχεί στο 20πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, χορηγείται από το ΙΚΑ με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: στους συνταξιούχους και στα μέλη της οικογένειάς

Θεραπείες: Λουτρο-θεραπείες

Λουτροθεραπεία στο ΙΚΑ Το ΙΚΑ παρέχει λουτροθεραπεία στους άμεσα ασφαλισμένους και συνταξιούχους που για λόγους θεραπευτικούς έχουν ανάγκη αυτής Το ΙΚΑ παρέχει λουτροθεραπεία, αρκεί προηγουμένως να γνωματεύσει η Πρωτοβάθμια Υγειονομική

Παροχές: Πάσο Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

ΠΑΣΟ για αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες Με το πάσο αυτό είναι δυνατή η δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες του Νομού στον οποίο εκδίδεται. Mε το πάσο αυτό παρέχεται επίσης

Θεραπείες: ΕΟΤ – ΙΚΑ

Πρόγραμμα Θεραπευτικού Κοινωνικού Τουρισμού στο ΙΚΑ Το ΙΚΑ παρέχει λουτροθεραπεία για 15 ημέρες σε ξενοδοχεία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας μεγάλων λουτροπόλεων.

Παροχές: ΟΤΕ

Εκπτωση ΟΤΕ Ο ασθενής δικαιούται έκπτωση στους λογαριασμούς του ΟΤΕ.

Συντάξεις: Δημοσίου

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αναγνώριση δαπάνης για προμήθεια ειδικού τύπου αναπηρικού αμαξιδίου (ΦΕΚ 595/93). Δικαίωμα σύνταξης (ΦΕΚ 129/94) Αποκλειστική νοσοκόμα Ειδική άδεια έξι επιπλέον ημερών