Η Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΕΕΣΚΠ) εισάγει το πρόγραμμα

We Support Our MS

με την υποστήριξη της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Συμβουλευτικής Ομηλίκων (Ε.ΣΥ.ΟΜ).

Σκοπός του προγράμματος “We Support Our MS” είναι η δημιουργία Ομάδων Αλληλοϋποστήριξης, Oμάδων Συμβουλευτικής Ομοτίμων αποτελούμενες από άτομα που έχουν διαγνωστεί με πολλαπλή σκλήρυνση.

Σε ένα κλίμα αποδοχής, εχεμύθειας και συνεργασίας, οι συμμετέχοντες του “We support Our MS” θα έχουν τη δυνατότητα να  εκπαιδευτούν σε βασικές δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και  συμβουλευτικής, καθώς παράλληλα να μοιραστούν εμπειρίες, σκέψεις και γνώσεις με άλλα άτομα που έχουν επίσης τη διάγνωση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Τα άτομα που θα εκπαιδευτούν θα είναι οι Σύμβουλοι Ομοτίμων, οι συντονιστές την ομάδων αλληλουποστήριξης που θα προκύψουν σε συνέχεια της εκπαίδευσης.

Ξεφυλλίστε το φυλλάδιο

Δείτε εδώ το αφιέρωμα της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση (EMSP) για το καινοτόμο πρόγραμμα We Support Our MS