Εκπαίδευση: Εισαγωγή σε ΑΕΙ / ΤΕΙ

Το ποσοστό εισαγωγής για τους υποψηφίους είναι 3% σε κάθε τμήμα και κριτήριο εισαγωγής είναι η βαθμολογία του απολυτηρίου Λυκείου. Ο ασθενής θα πρέπει να περάσει από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή 3 μήνες πιο νωρίς από την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο που θα επιλέξει (π. χ. Ιούνιο εάν θέλει να εγγραφεί τον Σεπτέμβριο στο Πανεπιστήμιο). Η επιτροπή που θα περάσει είναι στην Μοναστηρίου 15 στον 1ο όροφο για τη Θεσσαλονίκη και σε αντίστοιχες επιτροπές σε άλλες πόλεις. Η επιτροπή πρέπει να του δώσει ποσοστό 67%. Θα καταθέσει στην επιτροπή μία γνωμάτευση από Νευρολόγο γιατρό, μέλος ΔΕΠ οποιασδήποτε βαθμίδας. Στην απόφαση της επιτροπής θα αναφέρεται πως η απόφαση είναι για την εισαγωγή του ασθενούς στο Πανεπιστήμιο ως ΑΜΕΑ Αφού περάσει από την επιτροπή και πάρει το ποσοστό 67% και την βεβαίωση ότι είναι για την εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο μετά θα κάνει τα εξής: 1. Αίτηση από τη Γραμματεία της σχολής που επέλεξε.2. Τίτλος απόλυσης από Λύκειο. 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο νεοεισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος). 4. ‘Εξι (6) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. 5. Κατά την εγγραφή ο νεοεισαγόμενος επιδεικνύει στη Γραμματεία του Τμήματος το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύονται τα ατομικά του στοιχεία. 6. Την απόφαση της αρμόδιας Α/βάθμιας υγειονομικής επιτροπής που πιστοποιεί την πάθηση και εκδίδεται μετά από δωρεάν βεβαίωση γιατρού ΔΕΠ οποιουδήποτε ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας. Το ποσοστό εισαγωγής για τους υποψηφίους είναι 3% σε κάθε τμήμα και κριτήριο εισαγωγής είναι η βαθμολογία του απολυτηρίου Λυκείου. Μερικά Πανεπιστήμια, όπως το Α.Π.Θ., έχουν θεσπίσει, πέρα από τις παραπάνω διαδικασίες, και εσωτερικές επιτροπές, οι οποίες θα αποφασίζουν για την καταλληλότητα του ασθενή- υποψήφιου φοιτητή να παρακολουθήσει το τμήμα που επιθυμεί.