Θεραπείες: ΕΟΤ – ΙΚΑ

Πρόγραμμα Θεραπευτικού Κοινωνικού Τουρισμού στο ΙΚΑ Το ΙΚΑ παρέχει λουτροθεραπεία για 15 ημέρες σε ξενοδοχεία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας μεγάλων λουτροπόλεων. Το ΙΚΑ σε συνεργασία κάθε χρόνο με τον ΕΟΤ, εφαρμόζει το πρόγραμμα του Θεραπευτικού Κοινωνικού Τουρισμού, που απευθύνεται στις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις, με στόχο 19.000 περίπου άτομα, που έχουν ανάγκη, να κάνουν λουτροθεραπεία για 15 ημέρες σε ξενοδοχεία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας μεγάλων λουτροπόλεων. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα από πλευράς ΙΚΑ έχουν προνομιακά μόνον οι χαμηλοσυνταξιούχοι του Ιδρύματος με την προϋπόθεση ότι δεν θα πάρουν παράλληλα και το επίδομα λουτροθεραπείας. Οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα, οι διαδικασίες που χρειάζονται και κάθε λεπτομέρεια περιλαμβάνονται σε ειδικό ενημερωτικό έντυπο που διανέμεται στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ.