Επιδόματα: ΑμΕΑ φοιτητές

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ και ΤΕΙ Το επίδομα χορηγείται μόνο σε μη εργαζόμενους φοιτητές και όχι σε εργαζόμενους φοιτητές. Το επίδομα είναι 15.000 χιλιάδες δρχ. (44,02 €) το μήνα και χορηγείται κάθε τρίμηνο με επιταγή. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα: 1. Αίτηση προς το ΕΙΑΑ υπόψη της κας Γερανίου 2. Αντίγραφο βεβαίωσης φοίτησης από το Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ. 3. Αντίγραφο της γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Η βεβαίωση της φοίτησης σπουδών πρέπει να ανανεώνεται κάθε Οκτώβρη ή Νοέμβρη από το Πανεπιστήμιο ή από το ΤΕΙ. Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται στο ΕΙΑΑ και για τους φοιτητές που σπουδάζουν στην επαρχία. Πρότυπο αίτησης: ΑΙΤΗΣΗ Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (ΕΙΑΑ) ΥΠΟΨΗ ΚΑΣ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΕΦΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ.: ΤΗΛ.: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αξιότιμη κα Γερανίου, Σας παρακαλώ να εγκρίνετε την αίτηση μου για χορήγηση επιδόματος για ΑΜΕΑ φοιτητές Πανεπιστημίου. Σας υποβάλλω συνημμένα με την αίτηση μου τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Απόφαση υγειονομικής επιτροπής με το 67%. 2. Βεβαίωση φοίτησης μου σε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ. Υ.Γ. Παρακαλώ το επίδομα να ταχυδρομείται στην παραπάνω διεύθυνση.