Παροχές

Νέα

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας

Δ12α/ΓΠοικ.3109/48/21-1-2021 Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας Αθήνα, 21 – 1 – 2021 Αρ. Πρωτ.: Δ12α/ΓΠοικ.3109/48 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα

Δραστηριότητες Γραφείου Αττικής 2018-2019

Καλούνται όλα τα μέλη της ΕΕΣΚΠ, άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση και συγγενείς αυτών, να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους στις δραστηριότητες που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν στο Γραφείο Αθηνών. Για τον

Νέα

Δραστηριότητες Γραφείου Θεσσαλονίκης 2018-2019

Καλούνται όλα τα μέλη της ΕΕΣΚΠ, άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση και συγγενείς αυτών, να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους στις δραστηριότητες που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν στο Γραφείο Θεσσαλονίκης. Για τον

Νέα

GMSS 2018 – Dr. Vasiliki Garopoulou M.Sc.’s., Ph.D., P.D. -Άσκηση & ΣΚΠ

“Eλληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση κατά πλάκας” – “Greek Multiple Sclerosis Society” – www.gmss.gr Ακόμη μία “θεραπευτική” χρονιά με:1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ”2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ PILATES”3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ” η Επ.Σύμβουλος Αποκατάστασης & Θεραπευτικής

Νέα

Δραστηριότητες Γραφείου Αττικής 2016 – 2017

        ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ – ΑΘΗΝΑ     Καλούνται όλα τα μέλη της ΕΕΣΚΠ, άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση και συγγενείς αυτών, να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους

Νέα

Δραστηριότητες Γραφείου Θεσσαλονίκης 2016 – 2017

      ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   Καλούνται όλα τα μέλη της ΕΕΣΚΠ, άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση και συγγενείς αυτών, να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους στις δραστηριότητες