Παροχές: Πάσο Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

ΠΑΣΟ για αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες Με το πάσο αυτό είναι δυνατή η δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες του Νομού στον οποίο εκδίδεται. Mε το πάσο αυτό παρέχεται επίσης έκπτωση 50% στα Υπεραστικά Λεωφορεία του ΚΤΕΛ και στα ΤΡΕΝΑ του ΟΣΕ για όλη την επικράτεια, όπως και σε ορισμένες γραμμές πλοίων. ΠΑΣΟ για αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού της εφορίας 2. Βιβλιάριο ασθενείας (το οποίο θα σφραγίζεται) 3. Απόφαση της υγειονομικής επιτροπής με το ποσοστό 67% 4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας, επικυρωμένη 5. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερομένου, απαιτείται επί πλέον οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (μισθωτήριο συμβόλαιο, απόδειξη ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΕΥΑΘ κ.λ.π.) Για την χορήγηση κάρτας για πρώτη φορά απαιτούνται επιπλέον : 1. Αίτηση 2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες 3. Αστυνομική ταυτότητα Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει στην ΠΡΟΝΟΙΑ, Λαγκαδά 12, τηλ. 2310 511821 – 510906, για το Νομό Θεσσαλονίκης και στις αντίστοιχες υπηρεσίες στους άλλους νομούς. Η ισχύς της είναι ενός ημερολογιακού έτους (1η Ιανουαρίου-31η Δεκεμβρίου). Με το πάσο αυτό είναι δυνατή η δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες του Νομού στον οποίο εκδίδεται. Mε το πάσο αυτό παρέχεται επίσης έκπτωση 50% στα Υπεραστικά Λεωφορεία του ΚΤΕΛ και στα ΤΡΕΝΑ του ΟΣΕ για όλη την επικράτεια, όπως και σε ορισμένες γραμμές πλοίων (Για τις τελευταίες θα πρέπει να απευθυνθείτε στις εκδίδουσες αρχές).