Θεραπείες: Λουτρο-θεραπείες

Λουτροθεραπεία στο ΙΚΑ Το ΙΚΑ παρέχει λουτροθεραπεία στους άμεσα ασφαλισμένους και συνταξιούχους που για λόγους θεραπευτικούς έχουν ανάγκη αυτής Το ΙΚΑ παρέχει λουτροθεραπεία, αρκεί προηγουμένως να γνωματεύσει η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, ότι ο ασφαλισμένος παρουσιάζει πάθηση για την οποία η λουτροθεραπεία έχει θεραπευτική αξία. Η πραγματοποίηση της λουτροθεραπείας πρέπει να γίνεται στις πλησιέστερες του τόπου κατοικίας ιαματικές πηγές, οι οποίες έχουν αντίστοιχες με την πάθηση θεραπευτικές ενδείξεις. Η λουτροθεραπεία παρέχεται σε λουτροπηγές που βρίσκονται κοντά στο τόπο κατοικίας του δικαιούχου και σε λουτροπηγές που βρίσκονται μακριά από τον τόπο κατοικίας. Στις περιπτώσεις που η λουτροθεραπεία πραγματοποιείται σε ιαματικές πηγές που βρίσκονται κοντά στο τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου και είναι δυνατή η αυθημερόν μετάβαση και επιστροφή του, καταβάλλονται:

  • στο ακέραιο οι δαπάνες της καθ’ ημέρα μετάβασης & επιστροφής.
  • τα 3/4 της αξίας των λουτροθεραπειών.

Στις περιπτώσεις που η λουτροθεραπεία πραγματοποιείται σε ιαματικές πηγές που βρίσκονται μακριά από τον τόπο κατοικίας του δικαιούχου καταβάλλονται:

  • τα 4/5 των εξόδων μετάβασης και επιστροφής.
  • τα 3/4 της αξίας των λουτροθεραπειών.
  • Το ειδικό επίδομα λουτροθεραπείας, το οποίο για μεν τους ασφαλισμένους είναι ίσο με το επίδομα ασθένειας και υπολογίζεται όπως και αυτό, για δε τους συνταξιούχους είναι ίσο με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 4ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά.