20 Μαΐου, 2015

Απασχόληση και ΣΚΠ

Η πρόωρη συνταξιοδότηση είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας κόστους στις οικονομικές επιπτώσεις της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Κάνουμε μια μελέτη σχετικά με το τι επιπτώσεις επιφέρει η ΣΚΠ στην απασχόληση. Εάν έχετε

Απασχόληση: Προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.) Ο ΟΑΕΔ στηρίζει την προσπάθεια απασχόλησης των: Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, αποφυλακισμένων, απεξαρτημένων, ατόμων, που τους έχουν επιβληθεί Αναμορφωτικά Μέτρα ή Ποινικός Σωφρονισμός, με

Απασχόληση: Επαγγελματική κατάρτηση ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός ενθαρρύνει και προωθεί την ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα εκπαιδευτικά προγράμματα Μαθητείας και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, που υλοποιεί ο Οργανισμός για όλο το εργατικό δυναμικό της χώρας,

Απασχόληση: Προσλήψεις ΑμΕΑ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ν.2643/98 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΜΕΑ Ο νόμος που ρύθμιζε τις προσλήψεις για άτομα ειδικών κοινωνικών ομάδων, ο 2643/98, αποτέλεσε σίγουρα πρόοδο σε σχέση με το προηγούμενο

Απασχόληση: Μέτρα ΟΑΕΔ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ο Κοινωνικός Αποκλεισμός αποτυπώνει το φαινόμενο του αποκλεισμού ενός αυξανόμενου αριθμού πληθυσμιακών ομάδων, τόσο από την αγορά εργασίας, όσο και ευρύτερα από την συμμετοχή τους

Απασχόληση: ΑμΕΑ κάρτα ανεργίας

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά στον ΟΑΕΔ για να μπορεί να βγάλει κάρτα ΑΜΕΑ Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά στον ΟΑΕΔ για

Απασχόληση: ΑΣΕΠ ΟΑΕΔ

Για το συγγενικό πρόσωπο του ασθενούς. Οενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1. Αίτηση (του συγγενικού προσώπου) στον ΟΑΕΔ 2. Γνωμάτευση του ασθενή 3. Φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωμένη

Εκπαίδευση: Εισαγωγή σε ΑΕΙ / ΤΕΙ

Το ποσοστό εισαγωγής για τους υποψηφίους είναι 3% σε κάθε τμήμα και κριτήριο εισαγωγής είναι η βαθμολογία του απολυτηρίου Λυκείου. Ο ασθενής θα πρέπει να περάσει από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή

Εκπαίδευση: Νόμος 2817

H εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται δωρεάν από το κράτος σε δημόσια σχολεία” (Αρ. 1, παρ. 8). Το κράτος δηλαδή αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τα άτομα