Απασχόληση: Νομοθετική ρύθμιση για εκπαιδευτικούς

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΚΠ Το Υπουργείο Παιδείας, στο νόμο 3194/03, που ψηφίστηκε το Νοέμβριο του 2003, προβλέπει στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 ότι οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από Σκλήρυνση κατά Πλάκας θα προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, αμέσως μετά από τους πολύτεκνους και όσους πάσχουν από Ομόζυγο Μεσογειακή Αναιμία. Επίσης, όσον αφορά τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, θα προηγούνται στις μεταθέσεις-αποσπάσεις, όπως και οι άλλες ειδικές κατηγορίες. Εννοείται ότι για την ένταξη στην κατηγορία των πασχόντων από ΣΚΠ, απαιτούνται τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται μια αδικία για δεκάδες εκπαιδευτικούς που πάσχουν από ΣΚΠ, καθώς πολλοί αναγκάζονταν να τοποθετούνται σε μέρη που δεν έχουν καν νοσοκομείο, πόσο μάλλον Νευρολόγο, ενώ πολλοί νέοι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να σχεδιάσουν χωρίς άγχος το μέλλον τους. Όσοι εκπαιδευτικοί πάσχουν από Σκλήρυνση κατά Πλάκας είναι απαραίτητο να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία μας στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και να ζητήσουν να έρθουν σε επαφή με τους υπεύθυνους Παιδείας και να ενταχτούν στις ομάδες εκπαιδευτικών που έχουν οργανωθεί, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα και υπεύθυνα, αλλά και συλλογικά να διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες εργασίας.