Απασχόληση: ΑμΕΑ κάρτα ανεργίας

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά στον ΟΑΕΔ για να μπορεί να βγάλει κάρτα ΑΜΕΑ Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά στον ΟΑΕΔ για να μπορεί να βγάλει κάρτα ΑΜΕΑ: 1. Την απόφαση της υγειονομικής επιτροπής με το ποσοστό αναπηρίας του. 2. Το βιβλιάριο των ενσήμων ή της ασθενείας του. 3. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας, επικυρωμένη 4. Το Α.Φ.Μ. του. 5. Βεβαίωση από Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείου, ικανότητας εργασίας συγκεκριμένης ειδικότητας (για όσους έχουν νοητικό, ψυχολογικό πρόβλημα, κρίσεις επιληψίας κ.τ.λ. άρθρο 13 του Ν.2026/92). Η εγγραφή γίνεται με υποχρεωτική παρουσία του ανέργου ατόμου στο γραφείο ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπου εντάσσονται και τα ΑΜΕΑ, ΟΑΕΔ Θεσ/νίκης, Δωδεκανήσου 10Α, ισόγειο. Ωρες: 7:30 – 13:30. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 554418. (Για τις άλλες περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν αντίστοιχα γραφεία).