Δραστηριότητες Γραφείου Θεσσαλονίκης 2018-2019

Καλούνται όλα τα μέλη της ΕΕΣΚΠ, άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση και συγγενείς αυτών, να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους στις δραστηριότητες που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν στο Γραφείο Θεσσαλονίκης. Για τον καλύτερο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και μια εβδομάδα πριν την έναρξη του κάθε τμήματος.

Δραστηριότητες Γραφείου Θεσσαλονίκης 2018-2019

 1. Ψυχοθεραπεία (ατομική)
  • Άτομα με ΣΚΠ
  • Συγγενείς
 2. Πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας
 3. Πρόγραμμα Θεραπευτικής Άσκησης
  • Pilates
  • Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Φυσικής Δραστηριότητας
 4. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός για νέους έως 25 ετών
 5. Συμβουλές Διατροφής

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με το γραφείο Θεσσαλονίκης:

Γραφείο ΕΕΣΚΠ – Κ.Δ. Μακεδονίας και Ηπείρου

τηλ: 2310 949 909, 2310 949 672

email: info@gmss.gr