Δραστηριότητες Γραφείου Αττικής 2016 – 2017

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝΑΘΗΝΑ

 

 

Καλούνται όλα τα μέλη της ΕΕΣΚΠ, άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση και συγγενείς αυτών, να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους στις δραστηριότητες που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν στο Γραφείο Θεσσαλονίκης. Για τον καλύτερο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και μια εβδομάδα πριν την έναρξη του κάθε τμήματος.

 

 

 

Δραστηριότητες Γραφείου Αττικής 2016-17

1. Ψυχοθεραπεία (ατομική και ομαδική)

Άτομα με ΣΚΠ

Συγγενείς

2. Πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας

3. Πρόγραμμα Θεραπευτικής  Άσκησης

4. Συμβουλές Διατροφής

5. Πρόγραμμα παραδοσιακών χορών

6. Θεατρική ομάδα

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με το γραφείο Αθήνας:

 

Γραφείο ΕΕΣΚΠ – Αττική

τηλ: 210  994 6733

email: athens@gmss.gr