Δραστηριότητες Γραφείου Αττικής 2018-2019

Καλούνται όλα τα μέλη της ΕΕΣΚΠ, άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση και συγγενείς αυτών, να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους στις δραστηριότητες που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν στο Γραφείο Αθηνών. Για τον καλύτερο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και μια εβδομάδα πριν την έναρξη του κάθε τμήματος.

Δραστηριότητες Γραφείου Θεσσαλονίκης 2018-2019

  1. Ψυχοθεραπεία (ατομική)
    • Άτομα με ΣΚΠ
    • Συγγενείς
  2. Πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας
  3. Πρόγραμμα Θεραπευτικής Άσκησης
  4. Συμβουλές Διατροφής
  5. Καλλιτεχνικό εργαστήρι (ντε κουπαζ)

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με το γραφείο Αθήνας:

Γραφείο ΕΕΣΚΠ – Αττική

τηλ: 210 994 6733

email: athens@gmss.gr