Δραστηριότητες Γραφείου Θεσσαλονίκης 2016 – 2017

 

 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Καλούνται όλα τα μέλη της ΕΕΣΚΠ, άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση και συγγενείς αυτών, να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους στις δραστηριότητες που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν στο Γραφείο Θεσσαλονίκης. Για τον καλύτερο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και μια εβδομάδα πριν την έναρξη του κάθε τμήματος.

 

Δραστηριότητες Γραφείου Θεσσαλονίκης 2016-17

1. Ψυχοθεραπεία (ατομική και ομαδική)

Άτομα με ΣΚΠ

Συγγενείς

2. Πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας

3. Πρόγραμμα Θεραπευτικής  Άσκησης

Pilates

Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Φυσικής Δραστηριότητας

Πρόγραμμα Άσκησης στο Νερό

Πρόγραμμα παραδοσιακών χορών

4. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός για νέους έως 25 ετών

5. Συμβουλές Διατροφής

6. Μαθήματα ξένων γλωσσών για αρχαρίους

7. Καλλιτεχνικό Εργαστήρι

8. Θεατρικό Εργαστήρι

9. Βοήθεια στο σπίτι

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με το γραφείο Θεσσαλονίκης:

 

Γραφείο ΕΕΣΚΠ – Κ.Δ. Μακεδονίας και Ηπείρου

τηλ: 2310 949 909, 2310 949 672

email: info@gmss.gr