24 Μαρτίου, 2023

Θεραπευτική Ιστιοπλοΐα

Τα σκάφη είναι ασφαλή στο λιμάνι, ωστόσο, δεν κατασκευάστηκαν για αυτό τον σκοπό!

Η ιστιοπλοΐα είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες, δημοφιλείς, και συναρπαστικές θαλάσσιες δραστηριότητες, καθώς συνδυάζει την επαφή με τη φύση, με την ήπια σωματική άσκηση και την κοινωνική διασύνδεση.  

Ζώντας με ΠΣ

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε: Σωματική άσκηση & Πολλαπλή Σκλήρυνση

Η άσκηση αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές μη φαρμακευτικές θεραπείες για την Πολλαπλή Σκλήρυνση. Ακόμα και όταν το σώμα αισθάνεται τόσο κουρασμένο που δεν υπάρχει ενέργεια να κάνει οτιδήποτε,