Ολιστική προσέγγιση του ασθενούς με Πολλαπλή Σκλήρυνση 7 Οκτωβρίου 2022