Ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση

Το ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση @ European Multiple Sclerosis Platform έλαβε χώρα φέτος στη Μαδρίτη στις 28 & 29 Απριλίου 2022.

Η @Ελληνική Εταιρεία για τη Σκληρυνση κατα Πλάκας έδωσε ενεργά το παρών, εκπροσωπώντας τον ελληνικό πληθυσμό των ατόμων που ζουν με την ΠΣ.

Φέτος, η εθελόντρια και μέλος του ΔΣ της ΕΣΣΚΠ @Sofia Theodorou παρουσίασε το επιστημονικό εργο του προγραμματος #Ready _for_MS,  αποσπώντας συγχαρητηρια για την πρωτοτυπία και την επιστημονική αξια της διαδικτυακής δράσης για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής όσων ζουν με την ΠΣ.

Η παροχή προσωποποιημένης φροντίδας, υπήρξε ο κεντρικός άξονας των παρουσιάσεων του συνεδρίου και οι αποκτηθείσες γνώσεις καθώς και η διασύνδεση με το σύνολο της Ευρωπαικής κοινότητας για την ΠΣ, αποτελεί για την @Ελληνική Εταιρεία για τη Σκληρυνση κατα Πλάκας βασικός πυρήνας την επόμενων βημάτων της για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των μελών μας.

#EMSP2022 #MS #PersonalisedCareInMS #holistic