Ενημερωτική εσπερίδα με θέμα Σύγχρονες θεραπευτικές εξελίξεις στην ΣΚΠ