Συντάξεις: ΟΓΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΓΑ Οι παροχές ασθένειας που χορηγεί ο ΟΓΑ στους ασφαλισμένους του περιλαμβάνουν : Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη Νοσοκομειακή Περίθλαψη στο Εσωτερικό Νοσοκομειακή Περίθαλψη στο Εξωτερικό Παροχές Μητρότητας Φαρμακευτική Περίθαλψη Ο ΟΓΑ παρέχει στους ασφαλισμένους του, ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, εξωνοσοκομειακή περίθαλψη μέσω των Αγροτικών Ιατρείων, των Κέντρων Υγείας και των Εξωτερικών Ιατρείων των Κρατικών Νοσοκομείων και των συμβεβλημένων με τον ΟΓΑ θεραπευτηρίων Κοινωφελούς χαρακτήρα. Α. Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ · Τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, μικροβιολογικές, παρακλινικές, θεραπείες. · Τη διενέργεια σε Ιδιωτικά εργαστήρια Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας, Ψηφιακής Εκλεκτικής Αγγειογραφίας, Υπερηχογραφημάτων. · Τη διενέργεια οποιασδήποτε ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ σε Ιδιωτικά Εργαστήρια, όταν αυτή δεν γίνεται σε Κρατικά Θεραπευτήρια και Νοσηλευτικά Ιδρύματα Κοινωφελούς χαρακτήρα. Β. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Από τον ΟΓΑ παρέχεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ πλήρης νοσοκομειακή και μαιευτική περίθαλψη στη Γ’ θέση των Κρατικών Νοσοκομείων και σε περίπτωση έλλειψης αυτών στην ίδια θέση των λοιπών νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και συμβεβλημένων με τον ΟΓΑ ιδιωτικών κλινικών. Και σε μη συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές μόνο σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις που κινδυνεύει η ζωή του ασθενή και δεν είναι δυνατή εισαγωγή του σε Κρατικό Νοσοκομείο. Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Από τον ΟΓΑ χορηγούνται στους ασφαλισμένους του τα κάτωθι : 1. Βοηθητικά θεραπευτικά μέσα (ζώνες κλπ) 2. Θεραπευτικά μέσα και Όργανα Παροδικής χρήσης (καθετήρες, ουροσυλλέκτες κ.λ.π.) 3. Προθέσεις 4. Ορθοπεδικά είδη, μηχανήματα και τεχνικά μέλη. 5. Αναλώσιμα είδη (οινόπνευμα, γάζες, σύριγγες κ.λ.π.) αποδίδεται κάθε μήνα το ποσό μιας κατώτατης βασικής σύνταξης αναπηρίας του ΟΓΑ. Δεν χορηγεί πάμπερς. 6. Δαπάνες μετακίνησης ασθενών ως εξής : α Έκτακτες μετακινήσεις Εάν στο τόπο διαμονής του ασθενή δεν είναι δυνατή η παροχή νοσηλείας και δεν μπορεί αυτός να μετακινηθεί με τα συνήθη μεταφορικά μέσα, ο ΟΓΑ αποδίδει δαπάνη μετακίνησης του ίδιου του ασθενή και του τυχόν αναγκαίου συνοδού του με ασθενοφόρο αυτοκίνητο ή άλλο κατάλληλο για την περίπτωση μεταφορικό μέσο (ταξί, πλοίο ελικόπτερο). Επίσης αποδίδεται η δαπάνη μεταφοράς του ασθενή και του τυχόν συνοδού του, αν και κατά την έξοδο του από το θεραπευτήριο, η επιστροφή του στον τόπο διαμονής του ή η μεταφορά του σε άλλο θεραπευτήριο δεν μπορεί να γίνει μόνο με φορείο. Απαραίτητη η βεβαίωση του θεράποντος γιατρού, που θεωρείται από τον αρμόδιο Ελεγκτή γιατρό του ΟΓΑ. β. Μετακινήσεις Χρονίως Πασχόντων Ασθενών Για τους ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και έχουν ανάγκη περιοδικής μετακίνησης για τη παροχής αυτούς της αναγκαίας νοσηλείας, στην οποία περιλαμβάνεται και η διενέργεια εξετάσεων, ο ΟΓΑ αποδίδει την καταβληθείσα δαπάνη μεταφοράς του ασθενή και του τυχόν συνοδού, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι ανώτερη συνολικά, για κάθε μήνα που πραγματοποιείται η μετακίνηση ,από το διπλάσιο της κατώτατης βασικής σύνταξης αναπηρίας που καταβάλλεται κάθε φορά από τον ΟΓΑ. Σε περίπτωση μετακίνησης των ασθενών, που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, με Ι.Χ. μεταφορικό μέσο, αποδίδεται για κάθε μετακίνηση του ασθενή και του τυχόν συνοδού του, ποσό ίσο με την αξία του εισιτηρίου μετά επιστροφής, λεωφορείου. Η ανάγκη περιοδικής μετακίνησης του ασθενή για την παροχή νοσηλείας και η πραγματοποίηση αυτής βεβαιώνεται από τον Ελεγκτή γιατρό του ΟΓΑ του Θεραπευτηρίου στο οποίο παρέχεται η νοσηλεία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ελεγκτής από τον προϊστάμενο γιατρό της αρμόδιας υπηρεσίας υγείας της Νομαρχίας. Σε καμιά από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν αποδίδεται δαπάνη μετακίνησης μικρότερης συνολικά για κάθε μήνα, το 1/10 της κατώτατης βασικής σύνταξης αναπηρίας που καταβάλλεται κάθε φορά από τον ΟΓΑ. Διαδικασία αγοράς αναπηρικού Αμαξιδίου 1. Αίτηση 2. Γνωμάτευση από Διευθυντή Φυσίατρο Κρατικού Νοσοκομείου ή ΕΙΑΑ (πλήρης περιγραφή τύπου αμαξιδίου) 3. Τιμολόγιο Αγοράς 4. Βιβλιάριο Υγείας ή βεβαίωση του ανταποκριτή του ΟΓΑ 5. Τα παραπάνω προσκομίζονται στον Ελεγκτή γιατρό (Λ. Αλεξάνδρας 196) 6. Επιστροφή του παλιού αμαξιδίου (αν υπάρχει) σε κρατικό νοσοκομείο και παραλαβή σχετικής βεβαίωσης. 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι μετά τη χρήση θα επιστραφεί σε Κρατικό Νοσοκομείο. Ειδικά για αναπηρικό αμαξίδιο αποδίδεται ποσό μέχρι 100.000 δρχ. Προκειμένου δε παραπληγικούς-τετραπληγικούς παρέχεται η δυνατότητα προμήθειας ειδικού ελαφρού τύπου πτυσσόμενου χειροκίνητου αναπηρικού Αμαξιδίου, εφόσον η πάθηση και η ανάγκη για αυτό προκύπτει από την γνωμάτευση. Το ποσόν το οποίο αποδίδεται είναι μέχρι 540.000δρχ συν ΦΠΑ. (ΦΕΚ13/1996) Αντικατάσταση του αμαξιδίου μπορεί να γίνει μετά την παρέλευση πενταετίας με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν είναι επισκευάσιμο. Δ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ μπορούν να νοσηλευτούν στο εξωτερικό, αν η διάγνωση ή η θεραπεία της πάθησης τους ή εφαρμογή μιας πρόθεσης που έχουν ανάγκη δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά μπορεί να γίνει στο εξωτερικό. Πριν τη μετάβαση του ασθενή στο εξωτερικό πρέπει να εκδοθεί σχετική απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ. Δικαιολογητικά: 1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου 2.Γνωμάτευση εν ενεργεία Καθηγητή Ελληνικού Πανεπιστημίου που να είναι και Διευθυντής Πανεπιστημιακής Κλινικής Κρατικού Θεραπευτηρίου, ειδικότητας της πάθησης του, στο οποίο νοσηλεύτηκε τελευταία φορά ο ασθενής. Από τη γνωμάτευση αυτή θα προκύπτει η αδυναμία διάγνωσης ή θεραπείας της ασθένειας στην Ελλάδα και η ανάγκη νοσηλείας στο εξωτερικό, καθώς και η τυχόν ανάγκη παρουσίας συνοδού. 3. Φωτοαντίγραφο του βιβλιάριου υγείας(θεωρημένες σελίδες). 4.Βεβαίωση ανταποκριτή ΟΓΑ. 5.Βεβαίωση Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας για την κτηματική περιουσία και το κύριο επάγγελμα του ασθενή. 7. Βεβαίωση του αρμόδιου αγρονόμου για την κατοικία και την περιουσιακή κατάσταση και απασχόληση του ασθενή. 8. Έγγραφο ή Φαξ. του νοσοκομείου του εξωτερικού, όπου θα νοσηλευτεί ο ασθενής, στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία που το νοσοκομείο θα δεχτεί τον ασθενή και το ποσόν που τυχόν θέλει ως προκαταβολή. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Α. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (σε ασφαλισμένους και παιδιά ασφαλισμένων συνταξιούχων του. Ο ασφαλισμένος του ΟΓΑ έχει δικαίωμα για σύνταξη αναπηρίας από τον Οργανισμό εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ότι έχει γίνει ανίκανος για την άσκηση του συνήθους βιοποριστικού επαγγέλματος του, σε ποσοστό τουλάχιστον 67% από πάθηση ή βλάβη που θα διαρκέσει κατά πρόβλεψη της Επιτροπή ότι έχει γίνει ανίκανος για την άσκηση του συνήθους βιοποριστικού επαγγέλματος του, σε ποσοστό τουλάχιστον 67% από πάθηση ή βλάβη που θα διαρκέσει κατά πρόβλεψη της Επιτροπής τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Τα παιδιά ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του ΟΓΑ έχουν δικαίωμα για σύνταξη αναπηρίας από Οργανισμό εφόσον σύμφωνα με την κρίση της Υγειονομικής Επιτροπής, είναι από τη γέννησή τους ή έγιναν πριν τη συμπλήρωσή του 21ου έτους της ηλικίας τους, ανίκανα για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, από πάθηση ή βλάβη, που κατά πρόβλεψη θα διαρκέσει τρία τουλάχιστον χρόνια. Πρέπει απαραίτητα στην απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής να αναγράφεται πότε επήλθε για πρώτη φορά η σε ποσοστό 67% ανικανότητα για εργασία, γιατί με βάση το χρόνο αυτό κρίνεται αν συντρέχουν οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για χορήγηση της σύνταξης αναπηρίας. Η συνταξιοδότηση θα συνεχιστεί έστω και αν η ανικανότητα, κατά πρόβλεψη της Υ.Ε. θα διαρκέσει λιγότερο από 3 χρόνια. Β. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ο συνταξιούχος αναπηρίας του ΟΓΑ μπορεί να πάρει προσαύξηση του ποσού της σύνταξής του για απόλυτη αναπηρία, εφόσον κριθεί από την Υγειονομική Επιτροπή ανάπηρος σε ποσοστό 100% διαρκώς και εφόρου ζωής (ανεξάρτητα από ποιες παθήσεις) και βρίσκεται σε κατάσταση που απαιτεί συνεχώς επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου. Γ. ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ -ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ καθώς και τα μέλη της οικογένειας τους, μπορούν να πάρουν μηνιαίο εξωιδρυματικό επίδομα από τον Οργανισμό, εφόσον κριθούν από Ειδική Υγειονομική Επιτροπή ότι πάσχουν από ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ ή ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ και είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, έστω και προσωρινά. Η Υγειονομική Επιτροπή πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει γιατρό ειδικότητας Νευρολόγου ή Ορθοπεδικού, για το παραπληγικό επίδομα. Το ποσό του εξωιδρυματικού επιδόματος είναι ίσο με το 18πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Δικαιούται δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινών διακοπών. Ο ΟΓΑ ΔΕΝ ΕΓΚΡΊΝΕΙ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ Οι ασθενείς που πάσχουν από σοβαρή πάθηση και νοσηλεύονται σε Κρατικά Νοσοκομεία ή συμβεβλημένα Θεραπευτήρια με τον ΟΓΑ, μπορούν να χρησιμοποιούν αποκλειστική νοσοκόμα τη νύχτα. Oι πάσχοντες από παραπληγία ή τετραπληγία που νοσηλεύονται για άλλη πάθηση εκτός της παραπληγίας-τετραπληγία, μπορούν να χρησιμοποιούν αποκλειστική νοσοκόμα για μια βάρδια το 24ωρο. · Το κείμενο αυτό γράφτηκε όταν το νόμισμα της Ελλάδας ήταν η δραχμή. Για τη μετατροπή των ποσών θυμηθείτε ότι η ισοτιμία σε € είναι 1€ = 340,75 δρχ.