Συντάξεις: ΤΕΒΕ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΒΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Α. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Σύνταξη αναπηρίας δικαιούνται οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ: 1. Αν είναι ανίκανοι για άσκηση του επαγγέλματος τους, από σωματική ή πνευματική πάθηση, διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών. 2. Αν διακόψουν την άσκηση του επαγγέλματος τους γιατί έγιναν ανάπηροι, κι έχουν χρόνο ασφάλισης 10 χρόνια. 3. Αν διακόψουν την άσκηση του επαγγέλματος τους από βίαιο συμβάν που επήλθε κατά την άσκηση του επαγγέλματος, ανεξάρτητα με το χρόνο της ασφάλισης τους. Αν το βίαιο συμβάν επήλθε εκτός εργασίας, απαιτείται χρόνος ασφάλισης 5 χρόνια. 4. Αν κριθεί η ανικανότητά τους για εργασία από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του Ταμείου ότι ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 66.6.% 5. Οι ασφαλισμένοι που κρίθηκαν οριστικά από τις Yγειονομικές Επιτροπές με ποσοστό αναπηρίας λιγότερο του 66,6% δεν δικαιούνται να ζητήσουν την επανάκρισή τους για την ίδια πάθηση, αν δεν περάσει ένα έτος από την τελευταία κρίση της Υ.Ε εκτός αν επέλθει επιδείνωση της κατάστασης της υγείας τους. 6. Το άτομο παίρνει το πλήρες ποσό σύνταξης ανεξαιρέτως του ποσοστού που θα δώσει η επιτροπή. Δικαιολογητικά : α Αίτηση (για παραπομπή στην Υγειονομική Επιτροπή και αριθμός Φορολογικού Μητρώου.) β. Στοιχεία ταυτότητας Ν. 1599/86 γ. Βεβαίωση γιατρού για τη πάθηση και από πότε χρονολογείται. δ. Ένσημα ε. Βεβαίωση διακοπής του επαγγέλματος της οικείας οικονομικής Εφορίας. στ. Υπεύθυνη δήλωση. Για βίαιο συμβάν: α. Υπεύθυνη δήλωση που αναφέρονται οι ακριβείς συνθήκες του βίαιου συμβάντος. β. Ιατρικό πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η πάθηση που προκλήθηκε από το βίαιο συμβάν. Διπλοσυνταξιούχοι Ν. 2084/92 Χορηγείται δεύτερη σύνταξη αναπηρίας στους ασφαλισμένους συνταξιούχους όταν έχουν πραγματοποιήσει 10 χρόνια ασφάλισης ή 3000 ημερομίσθια (από 1/1/1998 γίνονται 3600) εκ των οποίων τα 600 την τελευταία πενταετία πριν από την επέλευση της αναπηρίας. Εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ. B.ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας εφόσον χρειάζονται συμπαράσταση λόγω ολικής ανικανότητας, χορηγείται το ανώτερο επίδομα. Το πόσο της συντάξεως με το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά 50% και για όσο χρόνο κρίθηκε ο συνταξιούχος από την Υγειονομική Επιτροπή του ΙΚΑ. Για το επίδομα αυτό χρειάζεται μια αίτηση και ιατρική γνωμάτευση σχετικά με τη νόσο από την οποία πάσχει ο ενδιαφερόμενος συνταξιούχος στα γραφεία του ΤΕΒΕ. ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Χορηγείται στους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους καθώς επίσης και στα μέλη της οικογένειας τους εφόσον πάσχουν από ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ ή ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ και διαπιστωθεί από υγειονομική επιτροπή, καθώς και σε όσους πάσχουν από ΠΑΡΕΣΗ ή ΤΕΤΡΑΠΑΡΕΣΗ. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται από μια μόνο πηγή. Προϋπόθεση για την απονομή του επιδόματος στους ασφαλισμένους είναι να έχουν αυτοί στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ 40 μήνες. Η χορήγηση του επιδόματος διακόπτεται (και για όσο διάστημα είναι στο ίδρυμα) όταν νοσηλευτεί ο ασθενής σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής πάνω από 30 μέρες αφού φέρει βεβαίωση από το Ίδρυμα. Δικαιολογητικά : α. Αίτηση β. Ιατρική Γνωμάτευση γ. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν παίρνει παραπληγικό επίδομα από άλλη πηγή. Προκειμένου για τις συζύγους τις έμμεσα ασφαλισμένες και για τα παιδιά απαιτείται: α. Ληξιαρχική πράξη γάμου. β. Βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι δεν έχει λυθεί ο γάμος. γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 ποιος θα παίρνει τα χρήματα αν είναι κάτω από 18 ετών. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για παραπληγικό επίδομα έχει δικαίωμα ο ενδιαφερόμενος εντός 10 ημερών να υποβάλλει έφεση για Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Οι ασφαλισμένοι οι ίδιοι παίρνουν το μισό επίδομα, ενώ τα μέλη της οικογένειας τους ολόκληρο. Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ εξετάζονται από την υγειονομική Επιτροπή του ΙΚΑ. Γ. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Θεραπευτικά μέσα : Το ΤΕΒΕ παρέχει στους ασφαλισμένους του με συμμετοχή 25% ορισμένα θεραπευτικά μέσα, όπως : · Οσφυομηροκνημοποδικούς κηδεμόνες · Χειροκίνητα αναπηρικά αμαξίδια · Βακτηρίες αγκώνος και μασχάλης · Καθετήρες · Περιπατητήρες σταθερούς ή ρυθμιζόμενους · Μεταλλικά τετράποδα κλπ. Στα τεχνικά βοηθήματα ισχύει ότι ισχύει και για το ΙΚΑ. Οι ενδιαφερόμενοι εξετάζονται από την επιτροπή του ΙΚΑ. Νοσηλεία στο Εξωτερικό : Η νοσηλεία στο εξωτερικό επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις για σοβαρότατα νοσήματα ή διάγνωση και η θεραπεία των οποίων δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Πριν μεταβεί στο εξωτερικό ο ασφαλισμένος πρέπει απαραιτήτως να απευθύνει στο τμήμα περιθάλψεως ΤΕΒΕ Αθηνών ή Θεσσαλονίκης και να προσκομίσει τα : Α. Βιβλιάριο Ασθενείας θεωρημένο. Β. Ιατρική βεβαίωση ειδικού για τη περίπτωση εν ενεργεία καθηγητή Πανεπιστημίου ή Διευθυντού Κλινικής αντίστοιχου προς την πάθηση ειδικότητας των Κρατικών, Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων. Η βεβαίωση μεταξύ των άλλων πρέπει να γράφει : τη διάγνωση, το είδος της διαγνωστικής θεραπείας η οποία μπορεί να δοθεί στο εξωτερικό, ότι η βοήθεια αυτού του τύπου είναι αδύνατον να δοθεί στην Ελλάδα, εάν υπάρχει ανάγκη συνοδού κλπ. ΤΟ ΤΕΒΕ δεν χορηγεί μπάνια για λουτροθεραπείες.