6 Σεπτεμβρίου, 2011

ΠΟΛΙΤΗΣ – 05/09/2010, Σελίδα: 74

Η δραστηριότητα της σκλήρυνσης κατά πλάκας παρουσιάζει εποχικές μεταβολές και μπορεί να αυξηθεί -για άγνωστους λόγους- στη διάρκεια των θερμότερων και πιο ηλιόλουστων μηνών της άνοιξης και του καλοκαιριού, όπως

Χρόνια Εγκεφαλονωτιαία Φλεβική Ανεπάρκεια

Χρόνια Εγκεφαλονωτιαία Φλεβική Ανεπάρκεια  ( ChronicCerebrospinalVenousInsufficiency – CCSVI )   1. Τι είναι η Χρόνια Εγκεφαλονωτιαία Φλεβική Ανεπάρκεια; Η Χρόνια Εγκεφαλονωτιαία Φλεβική Ανεπάρκεια είναι μια δομική ανωμαλία λόγω στένωσης των