Χρόνια Εγκεφαλονωτιαία Φλεβική Ανεπάρκεια

Χρόνια Εγκεφαλονωτιαία Φλεβική Ανεπάρκεια

 ( ChronicCerebrospinalVenousInsufficiency – CCSVI )

 

1. Τι είναι η Χρόνια Εγκεφαλονωτιαία Φλεβική Ανεπάρκεια;

Η Χρόνια Εγκεφαλονωτιαία Φλεβική Ανεπάρκεια είναι μια δομική ανωμαλία λόγω στένωσης των φλεβών που παροχετεύουν το αίμα από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Σύμφωνα με τη θεωρία που πρότεινε ο Dr.Zamboniτου Πανεπιστημίου της Ferrara, το αίμα καθυστερεί να παροχετευτεί από το ΚΝΣ με αποτέλεσμα να εκτίθεται παρατεταμένα ο ιστός σε περιβάλλον υποξίας.

 

2. Ποια είναι η σχέση μεταξύ της CCSVIκαι της ΣκΠ; Η CCSVIπροκαλεί Πολλαπλή Σκλήρυνση;

Προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να οδηγούν στο συμπέρασμα της συσχέτισης της CCSVIμε την Πολλαπλή Σκλήρυνση. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί ως τώρα μπορούμε μόνο να πούμε πως σε μερικούς ασθενείς με ΣκΠ απαντάται διαταραχή της φλεβικής παροχέτευσης του ΚΝΣ, παθολογικό φαινόμενο όμως που παρατηρείται και σε μη πάσχοντες από Πολλαπλή Σκλήρυνση.

 

3. Γιατί είναι σημαντικές οι ‘’τυφλές’’ μελέτες;

Οι τυφλές μελέτες και η χρήση ομάδων ελέγχου είναι απαραίτητες ώστε οι ελπίδες και οι προσδοκίες των συμμετεχόντων να μην επηρεάζουν τα δεδομένα που προκύπτουν και την εκτίμηση αυτών. Μέχρι τώρα καμία μελέτη αυτής της μορφής δεν έχει πραγματοποιηθεί για την σχέση μεταξύ CCSVIκαι Πολλαπλής Σκλήρυνσης.

 

4. Τί δείχνουν οι τελευταίες έρευνες για την CCSVI ;

Αρχικά αποτελέσματα εκτεταμένης μελέτης στο Πανεπιστήμιο του Buffalo με στόχο την διερεύνηση αν CCSVI σχετίζεται με την Σκπ (Φεβρουάριος  2010) βασίζονται σε πέντε κριτήρια που επηρεάζουν τη φλεβική ροή. Οι ασθενείς που πληρούν τουλάχιστον δύο από τα κριτήρια αυτά θεωρήθηκαν ότι είχαν CCSVI. 289 από τους 500 ασθενείς που συμμετείχαν είχαν ΣκΠ με το 56% να πληροί τα κριτήρια για CCSVI. Το ίδιο ίσχυε και για το 22% των 163 υγιών μαρτύρων και το 42% ανθρώπων με άλλες νευρολογικές διαταραχές. Τα αποτελέσματα διαφοροποιούνταν από όσα αναφέρει ο DrZamboni και οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για τον καθορισμό του επιπολασμού της CCSVI.

 

5. Πως θεραπεύεται η CCSVI;

Η χειρουργική προσέγγιση της CCSVIπεριλαμβάνει τη χρήση αεροθαλάμου διαστολής ( balloon dilation) με στόχο την διάνοιξη της στενωμένης φλέβας και την ενδαγγειακή τοποθέτηση stentμε σκοπό να διατηρηθεί η βατότητα του αγγείου. Αυτές οι μέθοδοι έχουν εφαρμοστεί μόνο σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση.

 

6. Τι κινδύνους κρύβει η θεραπεία της CCSVI;

Ως τώρα δεν έχουν δημοσιευθεί μελέτες που να προσδιορίζουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των θεραπειών της CCSVI. Η θεραπευτική προσέγγιση περιλαμβάνει τη χρήση αεροθαλάμου διαστολής και την τοποθέτηση ενδαγγειακού stentστην Σφαγίτιδα και την Άζυγο φλέβα χωρίς να γνωστοποιείται  προς το παρόν ο βαθμός ασφάλειας της μεθόδου.

Είναι γνωστό πως οι ενδαγγειακές επεμβάσεις, όπως κάθε άλλη επέμβαση, χαρακτηρίζονται από ποικίλου βαθμού επικινδυνότητα με κίνδυνο ρήξης της φλέβας και σχηματισμό θρόμβου. Η πιθανότητα της στένωσης εκ νέου του αγγείου είναι επίσης υψηλή (47%). Η τοποθέτηση stent, καθώς συνοδεύεται από χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων, εμφανίζει αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας ενώ ταυτόχρονα ελλοχεύει ο κίνδυνος της απόσπασης του stentαπό τη θέση τοποθέτησης και τη μεταφορά του στην καρδιά με αποτέλεσμα την μυοκαρδιακή ισχαιμία. Οι αναφορές για θεραπεία της CCSVIμε χρήση stentπεριλαμβάνουν έναν αναφερόμενο θάνατο λόγω ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας η οποία προήλθε από την αντιθρομβωτική αγωγή ενώ σε έναν άλλο ασθενής, το stentαποσπάστηκε και  μετακινήθηκε στην καρδιά με αποτέλεσμα την επείγουσα εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς προς απομάκρυνση του stent. Μετά τα παραπάνω περιστατικά το Πανεπιστήμιο του Stanfordδιέκοψε τις ενδαγγειακές επεμβάσεις σε έδαφος MS.

 

7. Η θεραπεία της CCSVIείναι χρήσιμη σε κάθε τύπο Πολλαπλής Σκλήρυνσης; Θα πρέπει να ακολουθήσω θεραπεία για την CCSVI;

Η έρευνα βρίσκεται σε αρκετά πρώιμο στάδιο και η επιστημονική κοινότητα αναζητά αν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο νοσημάτων. Ο Dr.Zamboniτονίζει με ιδιαίτερη έμφαση ότι προς το παρόν οι ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση πρέπει να παραμείνουν σταθεροί στην Ανοσοτροποποιητική τους θεραπεία.

Μέχρι να διαπιστωθεί ισχυρή απόδειξη αποτελεσματικότητας και να καταγραφούν οι πιθανοί κίνδυνοι μιας τέτοιας θεραπείας, κάθε συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία για τη θεραπεία της CCSVI  η οποία στερείται επιστημονικής και κλινικής υποστήριξης δεν συστήνεται στους ασθενείς για κανέναν λόγο.

 

 

Επίλογος

Σύμφωνα με την ’’Αρχή για την προώθηση της ποιότητας της Ζωής’’ της Multiple  Sclerosis International Federation(MSIF) οι ασθενείς πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις για τη ζωή και τη διαχείριση της ασθένειάς τους. Ως εκ τούτου, η MSIFκρίνει σκόπιμο να τους πληροφορεί έγκυρα και έγκαιρα για τις νέες θεραπείες και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Η ευεργετική επίδραση στην Πολλαπλή Σκλήρυνση της θεραπείας της Χρόνιας Εγκεφαλονωτιαίας φλεβικής ανεπάρκειας δεν έχει αποδειχθεί ως τώρα σε καμία επίσημη κλινική μελέτη. Έως τούτο να αποδειχθεί, κάθε προσπάθεια θεραπείας της CCSVIμε μηχανικό τρόπο που δεν εντάσσεται στα πλαίσια επίσημης κλινικής μελέτης δεν συνιστάται.

Η MSIFθα συνεχίσει να προσφέρει στα μέλη της την πληροφόρηση για μελέτες που είναι σε εξέλιξη σχετικά με την CCSVI με σκοπό την καταγραφή μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων οφελών στην ΣκΠ.

 

Πηγή: Multiple  Sclerosis  International  Federation(MSIF) –  International Medical and Scientific Board (IMSB)

 

Μετάφραση : Ευτυχία Μπαλογιάννη