Τα Humanizing Health Awards από την TEVA γίνονται θεσμός και στην Ελλάδα

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου, Αθήνα. 

Για πρώτη φορά διοργανώθηκαν φέτος στην Ελλάδα τα βραβεία “Humanizing Health” από την TEVA, με την αναγνώριση και επιβράβευση  έξι Μη  Κερδοσκοπικών Οργανισμών, για τις πρωτοβουλίες τους στον τομέα της υγείας και την φροντίδα των ασθενών συνανθρώπων μας.

Η TEVA, μετά από προκήρυξη διαδικασίας συλλογής προτάσεων και ψηφοφορία μεταξύ όλων των εργαζομένων της, επιβράβευσε με το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ ανά περίπτωση, δράσεις ιδιαίτερης κοινωνικής αξίας με άκρως σημαντικούς στόχους. 

Μεταξύ των φορέων που βραβεύτηκαν ήταν και η Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας για τις δράσεις που πραγματοποιεί με σκοπό την ενδυνάμωση των ψυχικών δεξιοτήτων των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση, μέσω του προγράμματος Ready for MS.

Το βραβείο εκ μέρους της εταιρίας παρέλαβε η Σοφία Θεοδώρου, Στρατιωτική Ψυχολόγος, επικεφαλής των ψυχοκοινωνικών προγραμμάτων και μέλος του ΔΣ της ΕΕΣΚΠ.