Πάσχετε από Πολλαπλή Σκλήρυνση;

Πάσχετε από Πολλαπλή Σκλήρυνση;
Αν ναι, βοηθήστε την Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας να συμβάλει στην μεγάλη έρευνα που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας (EMSP).
Στόχος της έρευνας είναι να προαχθούν συμπεράσματα για τον αντίκτυπο που έχουν τα συμπτώματα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί και εκσυγχρονιστεί η φροντίδα που μπορεί να δοθεί.
Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το βρείτε εδώ https://impactofms.com  (και στα ελληνικά!) και πληροί όλες τις προϋποθέσεις εμπιστευτικότητας, ενώ για ασθενείς κάτω των 18 ετών μπορούν να απαντήσουν οι γονείς τους.