Παράταση για την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων

Με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής, λόγω καθυστερήσεων που σημειώθηκαν από τις επαναλαμβανόμενες αργίες της Καθαράς Δευτέρας και της 25ης  Μαρτίου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εκλογές της Ελληνικής Εταιρείας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Τριμελών Τοπικών Επιτροπών & Εξελεγκτικής Επιτροπής μέχρι στις 14/04/2024 .
Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και ταμειακώς τακτοποιημένοι  το αργότερο μέχρι τρεις μήνες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών ( άρθ. 5 του καταστατικού ) , η οποία είναι στις  10/06/2024 .