Οργανόγραμμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΚΠ

Πρόεδρος: Ωρολογάς Αναστάσιος

Αντιπρόεδρος: Μαρής Εμμανουήλ

Γενικός Γραμματέας: Μιχαλάκης Κωνσταντίνος

Ταμίας: Τσιρανίδου Ευστρατία

Μέλος Α: Γαροπούλου Βασιλική

Μέλος Β: Μαυρουδή Αντωνία

Μέλος Γ: Ιωαννίδου Χρυσούλα

Μέλος Δ: Καλογιάννη Δήμητρα

Μέλος Ε: Αντωνάκης Σπυρίδων