Ολιστική προσέγγιση του ασθενούς με Πολλαπλή Σκλήρυνση. Δομές, δράσεις και Κοινωνικό Έργο στον Άγιο Δημήτριο