Ολιστική προσέγγιση του ασθενούς με Πολλαπλή Σκλήρυνση