Οδηγός για γονείς

Έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε την πολλαπλή σκλήρυνση ως μια νόσο που συναντάται κυρίως στους ενήλικες. Ωστόσο μπορεί να εμφανιστεί και στα παιδιά και τους εφήβους με αξιοσημείωτη συχνότητα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Μάλιστα, εκτιμάται ότι περίπου το 5-10% των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση εμφάνισαν τα πρώτα τους συμπτώματα πριν από την ηλικία των 16 ετών.

Πολλές από τις πληροφορίες σχετικά με τη ζωή με την νόσο, τα συμπτώματά της και τον τρόπο αντιμετώπισής τους, είναι οι ίδιες για τα παιδιά όπως και για τους ενήλικες. Ωστόσο, η πολλαπλή σκλήρυνση στα παιδιά μπορεί να παρουσιάσει τις δικές της μοναδικές προκλήσεις – όπως η προσαρμογή στις απαιτήσεις της σχολικής ζωής και η επίδρασή της στην υπόλοιπη οικογένεια.