Νέος ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ- ΦΕΚ 4898/1-11-2018 τΒ΄

Δημοσιεύτηκε πριν λίγες μέρες ο νέος ΕΚΠΥ (Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας) του ΕΟΠΥΥ, στον οποίον καταγράφονται οι παροχές, τα κόστη και οι συμμετοχές των ασφαλισμένων σε φάρμακα, είδος, φυσικοθεραπεία, οδοντιατρική περίθαλψη κτλ.
Το θετικό στοιχείο είναι ότι όσον αφορά την Πολλαπλή Σκλήρυνση προβλέπεται ότι σε ασθενείς με ΣΚΠ που έχουν εκδηλώσει κινητικά ελλείμματα/δυσλειτουργίες, χορηγούνται οκτώ (8) συνεδρίες ανά μήνα, κάθε έτος (άρθρο 39, παρ. 8δ).
Δυστυχώς, δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη ακόμα για δωρεάν παροχή σε σκιαγραφικά, παρακλινικές εξετάσεις και φάρμακα που αντιμετωπίζουν διάφορες πλευρές της νόσου. Στα παραπάνω, η συμμετοχή παραμένει ως έχει. Φυσικά, τα φάρμακα που είναι ειδικά για την πολλαπλή σκλήρυνση συνεχίζουν να παρέχονται δωρεάν από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
Η Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας χαιρετίζει αυτό το μικρό θετικό βήμα που αφορά τις φυσικοθεραπείες και θα εντείνει τις προσπάθειες της για ελαχιστοποίηση του κόστους σε φάρμακα και παρακλινικές εξετάσεις, προς όφελος των ασθενών με ΣΚΠ.