Νέα θεραπευτικά δεδομένα στην Πολλαπλή Σκλήρυνση Καβάλα 2019