Η Γιόγκα στην Πολλαπλή Σκλήρυνση κατά Πλάκας.

Η Γιόγκα μπορεί να βοηθήσει στην  καταπολέμηση συμπτωμάτων  της Πολλαπλής Σκλήρυνσης κατά Πλάκας.

Neuroscience News, 3 Μαϊου 2016

Η άσκηση μπορεί να έχει θετική επίδραση σε συγκεκριμένα συμπτώματα της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας. Οι ασθενείς που κάνουν γιόγκα και άσκηση στο νερό υποφέρουν λιγότερο από κόπωση, κατάθλιψη και παραισθησίες, όπως αναφέρουν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Basel και την Ψυχιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική του Basel σε μία από κοινού μελέτη με συναδέλφους τους από το Ιράν.

Η Πολλαπλή Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ) είναι μια χρόνια αυτοάνοση ασθένεια, στην οποία το ίδιο το αμυντικό σύστημα του ασθενούς επιτίθεται στο νευρικό ιστό, επιφέροντας  αρχικά διαταραχές τη κίνησης. Άλλα τυπικά συμπτώματα της ΣΚΠ περιλαμβάνουν τη σωματική και νοητική κόπωση, καθώς  επίσης την κατάθλιψη και τις παραισθησίες, όπως η αίσθηση τσιμπήματος βελόνας, η αίσθηση φαγούρας και μουδιάσματος.

Αυξημένος κίνδυνος κατάθλιψης

Σε μια τυχαία δοκιμή, ερευνητές από το Basel και το Kermannshah (Ιράν) είδαν σημαντική μείωση αυτών των συμπτωμάτων μετά από ένα πρόγραμμα άσκησης γιόγκα και ένα πρόγραμμα ασκήσεων στο νερό, διάρκειας 8 εβδομάδων. Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, η κούραση, η κατάθλιψη και η παραισθησία μειώθηκαν σημαντικά στους ασθενείς που πήραν μέρος στο πρόγραμμα άσκησης τρεις φορές εβδομαδιαίως. Στην ομάδα των ασθενών που δε συμμετείχαν στο πρόγραμμα άσκησης, η πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων μέτριας έως σοβαρής κατάθλιψης, ήταν 35 φορές υψηλότερη σε σύγκριση με την ομάδα που κάνανε προγράμματα άσκησης γιόγκα και άσκησης στο νερό.

54 γυναίκες με ΣΚΠ με μέση ηλικία τα 34 χρόνια ανατέθηκαν σε μία από τις τρεις ομάδες: άσκηση γιόγκα, άσκηση στο νερό, καθόλου άσκηση. Πριν και μετά τη δοκιμή, ζητήθηκε από τους ασθενείς να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τα συμπτώματά τους. Όλοι οι ασθενείς και των τριών ομάδων συνέχισαν τη θεραπεία που ακολουθούσαν, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνανε για να ρυθμίζουν το ανοσοποιητικό τους σύστημα.

Η άσκηση ως συμπληρωματική θεραπεία

« Τα προγράμματα άσκησης θα έπρεπε στο μέλλον να θεωρούνται ως πιθανά συμπληρώματα σε πρότυπες θεραπευτικές αγωγές για τη ΣΚΠ.», λένε οι ερευνητές. Στην έρευνα-μελέτη πήραν μέρος  ερευνητές από το  Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών Kermannshah στο Ιράν, την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ( UPK Basel, Κέντρο για Συναισθηματικές, Αγχωτικές Διαταραχές και Διαταραχές Ύπνου), και το Τμήμα Άθλησης, Άσκησης και Υγείας του Πανεπιστημίου του Basel.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Χρηματοδότηση: Η έρευνα διεξήχθει σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο της Δανίας για τη Μαγνητική Τομογραφία και το Κέντρο Πονοκεφάλου της Δανίας. Η έρευνα έλαβε στήριξης από το Ίδρυμα Lundbeck, το Ίδρυμα Novo Nordisk & Fabrikant Vilhelm Pedersen & Hustrus legat, Fonden til Laegevidenskabens Fremme A.P. Moller og Hustru Chastina Mc- Kinney Mollers Fond til Almene Formaal και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο  Odense.

Πηγή: Dr. Serge Brand –  Πανεπιστήμιο Basel

Πρωτότυπη έρευνα: Περίληψη για « Επιπτώσεις της Άσκησης πάνω στην Κόπωση, Κατάθλιψη και Παραισθησία σε γυναίκες ασθενείς πάσχουσες από Σκλήρυνση κατά Πλάκας» από τους Nazanin Razazian, Zeinab Yavari, Vahid Farnia, Akram Azizi, Laleh Kordavani, Dena Sadeghi Bahmani, Edith Holsboer-Trachsler και Serge Brand στο Medicine and Science in Sports and Exercise, online Έκδοση τον Απρίλιο 2016.

Περίληψη

Επιπτώσεις της Άσκησης  πάνω στην Κόπωση, Κατάθλιψη και Παραισθησία σε γυναίκες ασθενείς πάσχουσες από Σκλήρυνση κατά Πλάκας»

Σκοπός: Η Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ) είναι μια χρόνια εξελικτική αυτοάνοση ασθένεια που επηρεάζει τόσο το σώμα όσο και το μυαλό. Τυπικά, οι ασθενείς με ΣΚΠ αναφέρουν συμπτώματα όπως η κόπωση, η κατάθλιψη και η παραισθησία. Η τυπική θεραπεία περιλαμβάνει ανοσοδιαμορφωτική φαρμακευτική αγωγή, αν και υπάρχουν αυξανόμενα αποδεικτικά στοιχεία ότι τα προγράμματα άσκησης έχουν θετική επίδραση στην κόπωση και στα ψυχολογικά συμπτώματα της νόσου, όπως η κατάθλιψη. Ελέγξαμε την υπόθεση αν, επιπροσθέτως με την τυπική ανοσορυθμιστική φαρμακευτική αγωγή, είτε η γιόγκα είτε η άσκηση στο νερό μπορούν να βελτιώσουν και την κόπωση και την κατάθλιψη και επίσης εξετάσαμε αν αυτές οι παρεμβάσεις επηρεάζουν και την παραισθησία, σε σχέση με μια κατάσταση μη άσκησης.

Μεθοδοι: Πενήντα τέσσερις γυναίκες με ΣΚΠ (μέσος όρος ηλικίας 33,94 έτη) τοποθετήθηκαν τυχαία σε μία από τις ακόλουθες συνθήκες: ομάδα γιόγκα, ομάδα άσκησης στο νερό, ομάδα μη άσκησης. Η ήδη υπάρχουσα φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνανε παρέμεινε ως είχε. Οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια τα οποία κάλυπταν τα συμπτώματα της κόπωσης, κατάθλιψης και παραισθησίας, τόσο στην αρχή της μελέτης όσο και στο τέλος αυτής , 8 εβδομάδες αργότερα.

Αποτελέσματα: Σε σύγκριση με την ομάδα μη άσκησης και μετά το πέρας των 8 εβδομάδων, η κόπωση, η κατάθλιψη και η παραισθησία μειώθηκαν σημαντικά στις ομάδες των ασθενών που έκαναν άσκηση γιόγκα και άσκηση στο νερό. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η πιθανότητα να αναφερθεί κατάθλιψη μέτριου έως σοβαρού βαθμού ήταν 35 φορές υψηλότερη στην ομάδα μη άσκησης απ΄ότι στις άλλες δύο ομάδες ( άσκηση γιόγκα και άσκηση στο νερό)

Συμπέρασμα: Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι για τις γυναίκες με ΣΚΠ και οι οποίες ακολουθούν μια τυπική ανοσορυθμιστική φαρμακευτική αγωγή, η συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης γιόγκα και άσκησης στο νερό, έχει θετική επίπτωση σε καίρια συμπτώματα της νόσου, όπως είναι η κόπωση, η κατάθλιψη και οι παραισθησίες. Τέτοιου τύπου προγράμματα άσκησης θα πρέπει μελλοντικά να συμπεριληφθούν ως συμπληρωματικά στις τυπικές θεραπευτικές προσεγγίσεις για τη ΣΚΠ.

Πηγή:

“Exercising Impacts on Fatigue, Depression, and Paresthesia in Female Patients with Multiple Sclerosis” by Nazanin Razazian, Zeinab Yavari, Valid Farnia, Akram Azizi, Laleh Kordavani, Dena Sadeghi Bahmani, Edith Holsboer- Trachsler, and Serge Brand in Medicine and Science in Sports and Exercise. Published online April 2016 doi:10.1249/mss.0000000000000834

Μετάφραση – Επιμέλεια  άρθρου

Κοπάνου Κατερίνα

Εργοθεραπεύτρια NDT, SI

Yoga Instructor.