Ευρωβαρομετρο για την Πολλαπλή Σκλήρυνση: τα νεότερα δεδομένα