Επιστολή για τους εκπαιδευτικούς με Πολλαπλή Σκλήρυνση