Ενημερωτική Ημερίδα για την Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Σεπτέμβριος 2016