Συνεργασία Ελληνικής Εταιρίας για την Σκλήρυνση Κατά Πλάκας με τα Welcome Stores

Η Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας ευχαριστεί θερμά τις εταιρίες Welcome Stores και Philips για την υποστήριξή τους. Όλο το μήνα Φεβρουάριο, μέρος των εσόδων από την αγορά μικροσυσκευών Philips με την ειδική σήμανση από την αλυσίδα καταστημάτων Welcome Stores, προσφέρεται στην ΕΕΣΚΠ.