Εκλογές ΔΣ μόνο δι’ αλληλογραφίας

Την 1η Ιουλίου 2021 διενεργούνται εκλογές μόνο  δι’ αλληλογραφίας  στην Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, για την ανάδειξη  Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής  και Τοπικών Τριμελών Επιτροπών.
Όσα  μέλη είναι εγγεγραμμένα και ταμειακώς τακτοποιημένα  μπορούν να δηλώσουν  υποψηφιότητα  μέχρι  στις  4  Ιουνίου  2021.