Διαθέσιμος για τους Έλληνες ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι πλέον o φουμαρικός διμεθυλεστέρας.

Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας, ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας συμπεριλήφθηκε στη  θετική λίστα και αποζημιώνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας είναι ένα φάρμακο που χορηγείται από το στόμα και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υποτροπιάζουσας-διαλείπουσας πολλαπλής σκλήρυνσης (ΠΣ).

Η θεραπεία με φουμαρικόδιμεθυλεστέρα φέρνει μια νέα προσέγγιση στην αντιμετώπιση της νόσου, δρώντας με ένα διαφορετικό μηχανισμό δράσης από ότι οι μέχρι τώρα διαθέσιμες θεραπείες, επιτυγχάνοντας αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση.

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του φουμαρικούδιμεθυλεστέρα έχουν τεκμηριωθεί μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κλινικών μελετών αλλά και από τη χορήγησή του σε περισσότερους από 135.000 ασθενείς σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας μείωσε σημαντικά το ποσοστό των ασθενών που υποτροπίασαν,  την ετησιοποιημένη συχνότητα υποτροπών,  την απεικονιστική δραστηριότητα και τον κίνδυνο εξέλιξης της αναπηρίας, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, μετά από 2 χρόνια.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν η ερυθρίαση και τα γαστρεντερικά συμβάματα, οι οποίες αναφέρθηκαν ως ήπιας έως μέτριας βαρύτητας τον πρώτο μήνα , ενώ είναι  διαθέσιμες στρατηγικές διαχείρισης οι οποίες επιτρέπουν τη βελτίωση της ανοχής.

Σύμφωνα με την έγκριση του, ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας, μπορεί να χορηγηθεί τόσο σε νεοδιαγνωσμένους ασθενείς, όσο στους ασθενείς για τους οποίους απαιτείται αλλαγή θεραπείας.

 

Αναστάσιος Ωρολογάς

Πρόεδρος ΕΕΣΚΠ

Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ

Δ/ντής Α΄ Ν/Κ ΑΧΕΠΑ