Εγκύκλιος του Υπ. Υγείας σχετικά με τη χορήγηση νοσοκομειακών φαρμάκων από τα φαρμακεία των νοσοκομε

«Σας γνωρίζουμε ότι από 1-1-2016, τα νοσοκομειακά φάρμακα της παραγράφου 1α του άρθρου 12 του Ν.3816/10 (ΦΕΚ 6/Α/10) θα χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των κρατικών Νοσοκομείων, στους προϋπολογισμούς των οποίων έχουν προβλεφθεί για τον λόγο αυτό, αυξημένες πιστώσεις. Για τον λόγο αυτό δεν θα παραπέμπονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ οι ασφαλισμένοι, με την ένδειξη «στερείται» επί των συνταγών.
 
Με ευθύνη των Διοικήσεων των Υ.Πε. και των Νοσοκομείων θα γίνεται συνεχής και συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής του μέτρου και της σχετικής δαπάνης.»
 
Ωστόσο, τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ εξακολουθούν να δίνουν κανονικά φάρμακα «Νοσοκομειακής Χρήσης» έως και σήμερα.

Κατεβάστε την εγκύκλιο από εδώ