Αναθεωρημένος πίνακας για μη αναστρέψιμες παθήσεις

Αναθεωρημένος πίνακας για μη αναστρέψιμες παθήσεις: Τι αναφέρει για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Μόνη δίκαιη λύση για τους ασθενείς: Η θέσπιση επιδόματος Σκλήρυνσης κατά Πλάκας

Σύμφωνα με τον πίνακα αυτόν, θεωρούνται μη αναστρέψιμες οι εξής μορφές της ΣΚΠ: “Δυσμενείς, από πλευράς πρόγνωσης, μορφές σκλήρυνσης κατά πλάκας (πρωτοπαθώς προϊούσα μορφή, περιπτώσεις δευτεροπαθώς προϊούσας μορφής), με υπολειμματική κινητική σημειολογία (ημιπάρεση-ημιπληγία, παραπάρεση- παραπληγία, τετραπάρεση-τετραπληγία, παρεγκεφαλιδική συνδρομή, δυστονία, κ.λπ.) με Π.Α. ≥67%, μετά από δύο διετείς κρίσεις.”

Είναι η πρώτη φορά που μερικές μορφές της ΣΚΠ εντάσσονται στον πίνακα των μη αναστρέψιμων παθήσεων κι αυτό είναι αρχικά ένα θετικό βήμα. Από την άλλη όμως παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η ΣΚΠ είναι μια ανίατη πάθηση σε όλες της τις μορφές, με πολύ υψηλό κόστος για την ζωή των ασθενών, είτε έχουν κινητική αναπηρία, είτε και άλλα συμπτώματα. Το κόστος αυτό έχει υπολογιστεί σε 22.800 ευρώ για την ήπια μορφή της νόσου και εκτοξεύεται στα 57.500 ευρώ στις πιο βαριές περιπτώσεις, σύμφωνα με την πιο σύγχρονη μελέτη σε 17000 ασθενείς σε όλη την Ευρώπη (G. Kobelt, 2016).

Το ελληνικό κράτος πρέπει να λάβει σοβαρά τις σύγχρονες επιστημονικές μελέτες και να θεσπίσει επίδομα Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, προβλέποντας όλες τις μορφές της νόσου και βοηθώντας τους ασθενείς να έχουν μια φυσιολογική ζωή.

Το αίτημα αυτό είναι νόμιμο, εδραζόμενο στον ν. 3402/05, παρ 24, ηθικό, καθώς καλύπτει τουλάχιστον μέρος των αναγκών των ασθενών και των οικογενειών τους, αλλά και επιστημονικά συμβατό με όλες τις σύγχρονες μελέτες που αφορούν την ΣΚΠ.