8 Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος Μυϊκής Ενδυνάμωσης

8 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MYΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΣΑΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ!

 

Τα βασικότερα 8 στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα Θεραπευτικής άσκησης με στόχο την ενδυνάμωση του ΑμΣΚΠ είναι:

1. Οι μυϊκές ομάδες που έχουν επηρεαστεί πρέπει να ενδυναμωθούν όσο γίνεται περισσότερο για να επιτρέψουν την μέγιστη χρήση των αντισταθμιστικών τεχνικών και να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τα μη επηρεασμένα μέλη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα κάτω άκρα μιας και αυτά βάλλονται περισσότερο στις περιπτώσεις κινητικής συμπωματολογίας.

2. Πρέπει να χρησιμοποιήσει το ΑμΣΚΠ υποστηρικτικά όργανα (μπαστούνια, βακτήριες, rollator, scooter κ.λπ) για να μπορέσει να παραμείνει περιπατητικός και ταυτοχρόνως να διατηρήσει τα επίπεδα λειτουργικής δύναμης όσο το δυνατό περισσότερο.

3. Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης πρέπει να είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές. Οι θεραπευτές θα πρέπει  να δομήσουν στο πρόγραμμα μια συνετή ισορροπία μεταξύ ανάπαυσης και άσκησης και αυτή να την διδάξουν και στα AμΣΚΠ.

4. Το ΑμΣΚΠ πρέπει να αυξάνει την ένταση-βαρύτητα με αργό ρυθμό δηλαδή αν ξεκινά με 6-8 επαναλήψεις σε κάθε άσκηση η αύξηση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1-2 φορές κάθε 2-3 εβδομάδες, φθάνοντας τις 20-25 επαναλήψεις τελικά και μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που η EDSS ≤ 4 (το επίπεδο αναπητρίας του ατόμου είναι μικρότερο του 4).

            Κατόπιν μπορεί να προστεθούν βάρη από 0,5-1Kg μειώνοντας τις επαναλήψεις. Αυτή η αργή αύξηση-μείωση φυσικά πάντα συνοδεύεται από προσαρμογή σε κάθε ασθενή και τότε σίγουρα οδηγεί σε ενδυνάμωση. Είναι πολύ ουσιαστικό να προηγούνται πριν την ενδυνάμωση διατατικές ασκήσεις έτσι ώστε να μειώνεται η σπαστικότητα, να αυξάνεται η ελαστικότητα και τέλος να αυξάνεται η αιμάτωση στην στοχευμένη περιοχή.

5. Εάν το ΑμΣΚΠ αντιμετωπίζει αξιοσημείωτο τρόμο τοποθετούμε στα άκρα ελαφρά βάρη για την βοήθεια της σταθεροποίησης τους και φυσικά όχι σε συνεχή βάση γιατι μπορεί να προκαλέσουμε αντίθετα αποτελέσματα αυξάνοντας την κόπωση (FATIQUE).

6. Ανάλογα με την αντοχή του ΑμΣΚΠ μπορούμε να συνδυάσουμε αερόβιες ασκήσεις, ισορροπιστικές ασκήσεις ή ασκήσεις ελάττωσης της σπαστικότητας ταυτόχρονα με τις ασκήσεις ενδυνάμωσης, αν έχει προηγηθεί σωστός σχεδιασμός του προγράμματος και συνεχής επανέλεγχος των συμπτωμάτων του ΑμΣΚΠ.

7. Ο αναγκαίος χρόνος μεταξύ π.χ. 2 ασκήσεων ενδυνάμωσης ενός μυ θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1-5 min ανάπαυσης έτσι ώστε να διευκολύνουμε εκτός όλων και την ανάκαμψη της νευροδιαβίβασης που πολλοί δεν λαμβάνουν δυστυχώς υπόψη και επιφέρουν αντίθετα και ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα.

 

Επιστημονική επιμέλεια:

Dr. Βασιλική Γαροπούλου M.Sc.΄s., Ph.D., P.D.

Επ. Συνεργάτης  Α’  Παν/κής Νευρολογικής Κλ. ΑΧΕΠΑ

Επ.Σύμβουλος Αποκατάστασης & Θεραπευτικής Άσκησης στη ΣΚΠ – ΕΕΣΚΠ