ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου συνεδρίου για τη ΣΚΠ

Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου συνεδρίου για τη ΣΚΠ.
Αγαπητοί φίλοι,
είμασατε στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως σύντομα θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο πολλές από τις ανακοινώσεις του 8ου συνεδρίου μας, τις οποίες θα μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.ms2010.gr, αλλά και στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας www.gmss.gr.
Επίσης, μην ξεχνάτε πως στην ιστοσελίδα μας βρίσκεται αναρτημένη και η μελέτη που μετρά παγκοσμίως το κόστος ζωής των ανθρώπων με ΣΚΠ, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όλους, όσον αφορά τον προγραμματισμό της ζωής τους με ΣΚΠ.