2 Ιουλίου, 2024

Νέα

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2024 – 2027

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, για την τριετία 2024 – 2027 έχει ως εξής : Ωρολογάς Αναστάσιος Πρόεδρος Τοπακιτζιάν Μαρία Αντιπρόεδρος