18 Μαΐου, 2017

Βιογραφικά

Βασιλική Γαροπούλου

[vitae name=Βασιλική Γαροπούλου|title=Καθηγήτρια Επιιστήμης Ειδικής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού M.Sc.´s., Ph.D., P.D.|facebook=vasiliki.garopoulou|linkedin=https://www.linkedin.com/in/vasiliki-s-garopoulou-19a52146/|email=vgaropoulou@med.auth.gr] Καθηγήτρια Επιιστήμης Ειδικής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού M.Sc.´s., Ph.D., P.D. Kάτοχος  Διδακτορικού και Μεταδιδακτορικού τίτλου σπουδών Α.Π.Θ., Επιστημονική Συνεργάτης  Α’