19 Δεκεμβρίου, 2013

Νέα

Διοργάνωση Φιλανθρωπικής Ποδηλατικής Διαδρομής «PEDAL FOR LIFE»

Στόχος της τριήμερης αυτής ποδηλατικής δράσης, είναι αφενός η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σκλήρυνση κατά πλάκας και αφετέρου η οικονομική ενίσχυση του αγώνα που διεξάγει η Ελληνική Εταιρία