Με κινητή μονάδα πολεμούν τη σκλήρυνση κατά πλάκας στη Κρήτη (BINTEO)

Η κινητή μονάδα παρουσιάστηκε και επίσημα σήμερα το απόγευμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, το οποίο θα αναλάβει να συντονίζει τις δράσεις που θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα και στους τέσσερις νομούς του νησιού.

Του Γιώργου Λαμπράκη Στο πλευρό των συνανθρώπων μας που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας στη Κρήτη θα βρίσκεται πλέον μια κινητή μονάδα μέσω της οποίας θα γίνεται δωρεάν εξέταση του πληθυσμού και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πάσχοντες. Η κινητή μονάδα παρουσιάστηκε και επίσημα σήμερα το απόγευμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, το οποίο θα αναλάβει να συντονίζει τις δράσεις που θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα και στους τέσσερις νομούς του νησιού. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: Δημιουργία Διασυνοριακής Ομπρέλας Προστασίας του γενικού και πάσχοντος πληθυσμού για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας και υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 και τον Ειδικό Στόχο 3.3 του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013. Το κοινοπρακτικό σχήμα του έργου αποτελείται από την Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στόχοι Το έργο στοχεύει να βοηθήσει τους πάσχοντες από ΣΚΠ και τους συγγενείς αυτών, να επωφεληθούν από τη δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου, το οποίο θα προωθήσει στρατηγικές και θα υλοποιήσει δράσεις για την έγκυρη ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με τα θέματα της ΣΚΠ, τόσο σε επίπεδο διαγνωστικό, όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικό και ψυχολογικής υποστήριξης στους ήδη πάσχοντες από ΣΚΠ και στα πρόσωπα που εμπλέκονται στην φροντίδα τους. Οι δράσεις του έργου που θα καλύψουν γεωγραφικά ολόκληρη την Κύπρο και την Κρήτη, περιλαμβάνουν: • Έκθεση Αναφοράς για την παρούσα κατάσταση των ατόμων που πάσχουν από ΣΚΠ στις συμμετέχουσες χώρες, εστιάζοντας στα στοιχεία από την επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή και σύγκριση με τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία των υπόλοιπων χωρών – μελών της Ε.Ε. • Χαρτογράφηση υπηρεσιών και επαγγελματιών υγείας, κοινωνικής μέριμνας και ψυχολογικής υποστήριξης για τους πάσχοντες από ΣΚΠ. • Λειτουργία δύο κινητών μονάδων (μία σε κάθε διασυνοριακή περιοχή) δωρεάν εξέτασης πληθυσμού και συμβουλευτικής πασχόντων από ΣΚΠ (ενημέρωση, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη). Η ασθένεια Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια χρόνια ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος και έχει χαρακτηριστεί ως αυτοάνοση πάθηση άγνωστης αιτιολογίας. Η ΣΚΠ είναι μια πάθηση με πολλές μεταβολές. Η απομυελίνωση μπορεί να προσβάλλει τόσο τους κινητικούς όσο και τους αισθητικούς νευρώνες και έτσι μπορεί να επιδράσει στην κίνηση, στην αφή ή στις άλλες αισθήσεις. Είναι μια νόσος προσωπική σαν το δακτυλικό αποτύπωμα όπου ο καθένας ακολουθεί τη δική του πορεία και δεν υπάρχουν δύο ίδιες περιπτώσεις πασχόντων. Αυτή τη στιγμή πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν από τη νόσο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 400.000 άτομα και περίπου 10.000 είναι οι ασθενείς στη χώρα μας, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά νέες γυναίκες, καθώς προσβάλει περισσότερο τις γυναίκες από ότι τους άνδρες σε αναλογία 2 προς 3. Η αντιμετώπισή της αποτελεί ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση, αφενός, λόγω της προοδευτικής της φύσης και, αφετέρου, επειδή τα άτομα προσβάλλονται συνήθως κατά τα πιο παραγωγικά στάδια της ζωής τους. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει κάποιο μέρος του κόσμου, όπου οι σύνθετες ανάγκες των Ατόμων με ΣΚΠ αντιμετωπίζονται επαρκώς. Οι ασθενείς σε όλο τον κόσμο έρχονται, μεταξύ άλλων, αντιμέτωποι με: α) την έλλειψη κοινωνικής στήριξης β) την έλλειψη πληροφόρησης και σωστής ενημέρωσης για τη ΣΚΠ γ) την ανισότητα στην πρόσβαση σε ανοσοτροποποιητικές θεραπείες. δ) δυσκολίες στα θέματα της απασχόλησης, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της κοινωνικής ασφάλισης. Η ασθένεια αξίζει και πρέπει να αναγνωριστεί μέσω της καλύτερης υποστήριξης των ασθενών καθώς και της αναζήτησης χρήσιμων λύσεων στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Για να γίνει κάτι τέτοιο εφικτό, μια από τις προϋποθέσεις είναι η ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας και η ισότιμη παροχή όλων των αποτελεσματικών μέσων. Παρά την όποια πρόοδο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, στρατηγικές για την προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, δεν έχουν εισαχθεί ακόμη με συστηματικό τρόπο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%, στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ .ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013.

Πηγή: PrismaNews