Δομημένο πρόγραμμα άσκησης Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Δομημένο πρόγραμμα άσκησης Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας & της ποιότητας ζωής ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Δομημένο πρόγραμμα άσκησης Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας & της ποιότητας ζωής ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση.