Κωμωδία της Ταρσής Τζενανίδου

ΚΩΜΩΔΙΑ

ΤΗΣ ΤΑΡΣΗΣ ΤΖΕΝΑΝΙΔΟΥ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HYATT REGENCY ΑΙΘΟΥΣΑ BALLROOM III

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΒΡΑ 20:00

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΠ

Κατεβάστε το pdf από εδώ