Σκλήρυνση κατά Πλάκας και καθημερινότητα

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

Το Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης συνδιοργανώνει με την Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ενημερωτική ομιλία με θέμα: «Σκλήρυνση κατά πλάκας & Καθημερινότητα» την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011 στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης.

Εκπρόσωποι και εθελοντές της Ελληνικής Εταιρίας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας θα είναι παρόντες και μέσα από τις προσωπικές τους αφηγήσεις θα προσπαθήσουν να δώσουν μια σαφή εικόνα για την ασθένεια, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, το πώς μπορεί να επηρεάζει την καθημερινότητα, αλλά κυρίως με ποιους τρόπους μπορεί να διατηρηθεί η λειτουργικότητα του ασθενούς και η αίσθηση αυτονομίας.

Πληροφορίες:

  • Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δ. Θέρμης  τηλ. 2310-466691
  • Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, τηλ. 2310-949909